مجتمع فنی تهران


مجتمع فنی تهران

بر اساس تفاهم نامه همکاری با مجتمع فنی تهران محصولات آموزش کامپیوتر به کودکان و نوجوانان و نرم افزار دور آزمون (آزمونهای عملی و تستی آنلاین) و کوپن های مربوطه از طریق این سایت و کلیه شعب و نمایندگیهای مجتمع فنی تهران در سراسر کشور عرضه خواهند شد.

سیستم همکاری در فروش این سایت همچنان برای کاربران قابل استفاده خواهد بود و میتوانید برای کسب درآمد از این سیستم استفاده نمایید.